e srecke esrecke e-srecke dls

 

е-Срећке

Дијамант 7

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,416 13,483 13,434 13,493 13,475
5 119,108 119,767 119,472 119,917 119,732
6 267,988 269,534 268,823 269,854 269,442
7 645,121 648,841 647,192 649,562 648,593
8 3,210,774 3,229,131 3,220,562 3,232,981 3,228,101

no-image

Весела Џунгла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,434 13,487 13,481 13,498 13,485
5 119,427 119,877 119,785 119,977 119,871
6 268,716 269,689 269,519 269,936 269,748
7 646,967 649,277 648,957 649,817 649,382
8 3,219,485 3,231,251 3,229,442 3,234,231 3,231,901

no-image

Банка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,446 13,485 13,481 13,498 13,492
5 119,504 119,875 119,865 119,972 119,904
6 268,895 269,745 269,693 269,944 269,838
7 647,387 649,385 649,239 649,899 649,561
8 3,221,923 3,231,789 3,231,172 3,234,343 3,232,834

no-image

Два Патуљка

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,467 13,498 13,486 13,498 13,496
5 119,712 119,927 119,888 119,980 119,928
6 269,326 269,845 269,722 269,943 269,842
7 648,293 649,641 649,364 649,883 649,648
8 3,226,641 3,233,220 3,231,690 3,234,423 3,233,156

no-image

Велики Прасак

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,465 13,487 13,481 13,500 13,496
5 119,722 119,921 119,904 119,971 119,964
6 269,301 269,821 269,787 269,945 269,906
7 648,369 649,534 649,427 649,862 649,773
8 3,226,827 3,232,829 3,232,318 3,234,349 3,233,904

no-image

Пикадо

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,433 13,495 13,488 13,496 13,490
5 119,425 119,911 119,859 119,979 119,923
6 268,789 269,815 269,745 269,958 269,841
7 647,012 649,440 649,353 649,902 649,610
8 3,220,314 3,232,377 3,231,739 3,234,496 3,233,090

no-image

Моћна Кугла

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

1,000,000 do 5mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 8 8 8 8 8
3 15 15 15 15 15
4 13,476 13,495 13,484 13,499 13,498
5 119,772 119,934 119,922 119,984 119,965
6 269,465 269,855 269,848 269,982 269,931
7 648,759 649,705 649,585 649,922 649,799
8 3,228,452 3,233,451 3,232,942 3,234,650 3,234,061

no-image

XОX

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 14 14 15 15 15
3 2,609 2,778 2,783 2,796 2,789
4 12,518 13,367 13,446 13,474 13,425
5 161,415 171,918 172,721 173,229 172,561
6 362,937 386,430 388,206 389,394 387,982
7 651,501 693,474 696,879 698,897 696,218
8 1,860,609 1,981,592 1,990,913 1,996,718 1,989,287

no-image

Буба мара

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 4
2 13 15 15 15 15
3 2,644 2,784 2,795 2,795 2,791
4 12,892 13,402 13,452 13,480 13,449
5 165,509 172,375 173,012 173,222 172,947
6 371,956 387,441 388,887 389,385 388,754
7 667,406 695,406 697,889 698,871 697,722
8 1,907,263 1,986,651 1,993,853 1,996,965 1,993,527

no-image

Слатки кеш

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,652 2,796 2,794 2,799 2,795
4 12,927 13,436 13,477 13,492 13,477
5 165,961 172,776 173,201 173,399 173,222
6 373,141 388,345 389,311 389,765 389,384
7 669,776 697,118 698,748 699,576 698,818
8 1,913,681 1,991,555 1,996,393 1,998,742 1,996,461

no-image

Коцкице

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 4 5 5 5 5
2 14 14 15 15 14
3 2,663 2,765 2,772 2,798 2,747
4 12,822 13,357 13,433 13,470 13,189
5 165,011 171,588 172,539 173,006 169,672
6 370,751 385,818 387,818 388,821 381,092
7 665,297 692,540 696,078 697,872 684,326
8 1,900,349 1,978,936 1,988,734 1,993,973 1,955,400

no-image

Жућа

Цена:

20, 40, 60, 80, 100 RSD

Макс. добитак:

200,000 do 1mil. RSD

Инфо
 • Ovu e-srećku možete kupiti po ceni od 20, 40, 60, 80 ili 100 dinara.
 • Za svaku cenu postoji unapred definisan fond dobitaka koji možete pogledati klikom na ovaj link u pravilima igre.
 • U skladu sa tim, kupovinom skuplje e-srećke možete ostvariti i veće dobitke.
 • Broj preostalih dobitaka možete pogledati u tabeli ispod.
Preostali dobici zakljucno sa 30.09.2023 u 00:00h
Vrsta 20 RSD 40 RSD 60 RSD 80 RSD 100 RSD
1 5 5 5 5 5
2 15 15 15 15 15
3 2,733 2,778 2,770 2,788 2,780
4 13,101 13,396 13,386 13,466 13,394
5 168,703 172,066 172,037 173,008 172,228
6 379,212 386,727 386,816 388,896 387,133
7 680,362 694,252 694,255 698,084 694,876
8 1,943,741 1,983,284 1,983,644 1,994,466 1,985,496

no-image

Детектовали смо стару верзију интернет претраживача која није подржана.

Молимо вас да инсталирате последњу верзију интернет претраживача: